Jabatan Hal Ehwal Korporat bertanggungjawab ke atas pentadbiran am dan penyelarasan acara-acara rasmi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan kemasyarakatan, perhubungan awam, media massa, lawatan, pengembangan pelancongan dan kesenian.