Hubungi Kami

Hubungi Kami

EMEL

enquiry.dbkk[@]sabah.gov.my

NO. TELEFON

088-521800

ALAMAT

No.1, Jalan Bandaran
88675 Kota Kinabalu,
SABAH.

Media Sosial Rasmi DBKK: