Program Pengumpulan Buangan Elektrik dan Elektronik daripada isirumah merupakan Program yang dianjurkan oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah dengan Kerjasama Dewan Bandaraya Kota Kinabalu.

Tujuan utama program ini adalah untuk mengurangkang bilangan e-waste yang dikeluarkan oleh isirumah dan memastikan agar bahan yang dihasilkan atau dikumpul dapat dilupuskan dan diuruskan secara sah oleh kemudahan yang dilesenkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, program ini turut membantu mengurangkan e-waste yang dibuang ke tapak pelupusan sampah di Kayu Madang.

Siri pertama program ini akan diadakan pada 28 & 29 Mei 2021, dan orang ramai boleh menghantar barangan tersebut ke Pusat Lestari Kota Kinabalu di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu.