Sempena Sambutan Hari Alam Sekitar Tahun 2021, orang awam dijemput untuk menyertai Kempen Pengumpulan Buangan Elektrik dan Elektronik @ Household E-waste yang diadakan bermula 02 Oktober 2021 sehingga 10 Oktober 2021. Semua buangan elektrik dan elektronik boleh dihantar ke Pusat Pengumpulan E-waste di Pusat Lestari Kota Kinabalu, Dewan Masyarakat Kota Kinabalu.

Sebarang pertanyaan sila hubungi : Stella (016-8256760) / (Feddy 011-15398509).