ISTIMEWA UNTUK WARGA BANDARAYA - KARNIVAL KOMUNITI KEBUN BANDAR KOTA KINABALU 2023
Untuk keterangan lanjut, hubungi urus setia di Jabatan Landskap, DBKK (088-244000 sambungan 619)