FUNGSI BAHAGIAN
1. Menjadi Urus setia Jawatankuasa berkaitan dengan keutamaan Mayor dan Ahli-ahli DUN dan Parlimen dan memantau kelancaran tindakan penyelesaian
2. Menjadi Urus setia kepada jawatankuasa yang ditentukan oleh Mayor
3. Menyelaras aktiviti-aktiviti rasmi Mayor
4. Menyediakan bahan media bagi keperluan Pejabat Mayor
5. Pengendalian PA Sistem bagi program anjuran DBKK - melibatkan penggunaan logistik PA Sistem DBKK sahaja
6. Pengurusan peralatan PA Sistem DBKK
7. Tugasan logistik dalam pengurusan acara anjuran DBKK
8. Penyediaan peralatan audio di Dewan/Bilik Mesyuarat DBKK
9. Khidmat Reka Grafik, Rakaman Video, Rakaman Drone dan FB Live


Bahagian ini terbahagi kepada tiga unit:
i. Unit Pemantauan dan Penyampaian (UPP)
ii. Unit Common Inspectorat (UCI)
iii. Unit Perhubungan dan Media (UPM)