FUNGSI BAHAGIAN
1.Menjadi Urus setia Jawatankuasa berkaitan dengan keutamaan Mayor dan Ahli-ahli DUN dan Parlimen dan memantau kelancaran tindakan penyelesaian
2.Menjadi Urus setia kepada jawatankuasa yang ditentukan oleh Mayor
3.Menyelaras aktiviti-aktiviti rasmi Mayor
4.Menyediakan bahan media bagi keperluan Pejabat Mayor


Bahagian ini terbahagi kepada tiga unit:
i. Unit Pemantauan dan Penyampaian (UPP)
ii. Unit Common Inspectorat (UCI)
iii. Unit Perhubungan dan Media (UPM)