Satu lagi kempen yang dilaksanakan oleh DBKK dalam menyahut cabaran Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan - Kempen Premis Makanan Bersih PBT 2021. Anjung Senja menjadi pilihan untuk program ini bagi mencapai objektif kempen iaitu memastikan premis-premis makanan di medan selera bersih dan menyediakan makanan yang selamat untuk dimakan. #youmatter #kkbersih #ilovekk