LATAR BELAKANG

Koperasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Berhad (Kop-DBKK) telah di daftarkan dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia pada 31 Oktober 2011. Setakat Jun 2018, Kop-DBKK telah mempunyai seramai 190 orang anggota.

VISI

MENJADI SEBUAH KOPERASI PBT YANG UNGGUL DI MALAYSIA

MISI

 1. Menjana pendapatan tambahan dengan pulangan yang konsisten dan memuaskan;
 2. Memberi perkhidmatan yang effisien dan mengutamakan kebajikan anggota;
 3. Pembangunan modal insan yang berterusan, melahirkan pemimpin yang berinterigriti tinggi dan mewujudkan  kerjasama berpasukan yang mantap untuk mencapai matlamat yang sama.

OBJEKTIF

A. Perspektif Kewangan

 1. Mendapatkan bantuan kewangan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia sekurang-kurangnya RM50,000.00;
 2. Mendapatkan pinjaman kewangan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia sekurang-kurangnya RM500,000.00;
 3. Meningkatkan modal pinjaman kepada anggota sehingga RM100,000.00;
 4. Memberikan dividen ke atas syer sekurang-kurangnya 10% setahun;
 5. Memberikan dividen ke atas yuran sekurang-kurangnya 2% setahun;
 6. Mensasarkan peningkatan keuntungan bersih sekurang-kurangnya 10% setahun.

 

B. Perspektif pelanggan

 1. Menambah anggota koperasi ;
 2. Meningkatkan Kepuasan pelanggan;
 3. Meningkatkan imej & keyakinan;
 4. Mewujudkan tabung bantuan & kebajikan anggota.

 

C. Perspektif Proses Dalaman

 1. Memperkasa tadbir urus Koperasi;
 2. Mewujudkan aturan aktiviti (SOP);
 3. Mewujudkan pengurusan risiko/sistem kawalan dalaman;
 4. Meningkatkan kerjasama berpasukan.

 

D. Perspektif Pembangunan dan Pembelajaran

 1. Memberi peluang kepada anggota untuk menghadiri kursus/latihan kemahiran;
 2. Mengukuhkan kepimpinan;
 3. Menambah baik prasarana dan teknologi.

 

logokoperasidbkk

 Logo KOPDBKK


 kop gkinabalu

Latar Gunung Kinabalu sebagai gunung yang tertinggi di Asia Tenggara

 2

Bulatan melambangkan sepakatan

 

Warna Merah melambangkan keyakinan, keberanian, kecekapan, kebenaran dan keadilan

 

Warna Putih melambangkan perkhidmatan yang bersih, amanah dan saksama

 

Warna Kuning melambangkan kemakmuran dan kecemerlangan

 

Warna Hijau melambangkan kesegaran,  perkembangan dan kemajuan

 

Warna Biru Tua melambangkan perpaduan,  keharmonian dan semangat kerjasama

 

Warna Biru Muda melambangkan kebenaran,  keyakinan dan kejayaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggota Lembaga Koperasi
Pengerusi   : Datuk Joannes Solidau
Setiausaha : Puan Fauziahton Ag. Samad
Bendahari : Puan Faridah Dullah

 

Anggota Lembaga 
Encik Robert Lipon
Puan Faradillah Hj. Abd. Rani
Puan Nazirah Uda
Encik Albert Joseph Lintanga
Puan Dgku Hassanah Pg. Bagul
Puan Salmah Aplasin
Puan Maureen Sylvester Ajie
Puan Dk. Aneeta Pg. A. Khamis
Puan Glorie Diana Joseph
Puan Norah Yacob
Puan Nur Syafura Anuar Hamdan
Encik Dzulfisran Abdullah

 

Biro Koperasi

Biro Pengurusan & Urusetia : Puan Fauziahton Ag. Samad
Biro Pinjaman : Puan Nazirah Uda
Biro Pelaburan : Encik Robert Lipon
Biro Promosi & Keahlian : Puan Dgku Hassanah Pg. Bagul
Biro Kebajikan : Encik Albert Joseph Lintanga
   

 

j

 

ikan