FUNGSI JABATAN
1.Menjadi pusat pangkalan data DBKK
2.Membangunkan sistem pengurusan rekod secara digital DBKK.
3.Membangunkan sistem penerimaan dan penyimpanan data secara digital
4.Memastikan semua jabatan mempunyai akses kepada data / maklumat tersebut