FUNGSI BAHAGIAN
1. Menjadi Urus setia Jawatankuasa berkaitan dengan keutamaan Mayor dan Ahli-ahli DUN dan Parlimen dan memantau kelancaran tindakan penyelesaian
2. Menjadi Urus setia kepada jawatankuasa yang ditentukan oleh Mayor
3. Menyelaras aktiviti-aktiviti rasmi Mayor