PENDAHULUAN

Pada Januari 2003, Bahagian Komputer telah dinaik taraf ke Jabatan Komputer selaras dengan pertambahan fungsi dan tanggungjawab yang dipikul. Pada 20 Julai 2012, nama jabatan ini telah ditukar kepada Jabatan Teknologi Maklumat bagi mencerminkan misi jabatan yang lebih luas dan tidak lagi terhad kepada  mengendalikan sistem perkomputeran DBKK. Jabatan Teknologi Maklumat terdiri dari 3 bahagian iaitu Bahagian Pelaksanaan & Pentadbiran, Bahagian Penyelenggaraan & Sokongan, dan Bahagian Multimedia & Web. Jabatan ini diketuai oleh seorang pengarah dan dibantu oleh seorang pegawai kanan, 2 pegawai, 3 penolong pegawai serta 13 kakitangan lain.

VISI JABATAN

Membolehkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu memberi perkhidmatan cemerlang kepada para pelanggan melalui inovasi teknologi maklumat

MISI JABATAN

 • Menyediakan infrastruktur IT
 • Mewujudkan pelan strategik ke arah e-pengurusan dan e-kerajaan
 • Menaiktaraf sistem sedia ada kepada ‘Web-Based’
 • Mengimplementasi polisi keselamatan bagi melindungi sistem, rangkaian, sumber dan maklumat dari ancaman kehilangan, capaian tanpa izin, penyalahgunaan, ubahan, kemusnahan dan pendedahan yang tidak diingini.

OBJEKTIF JABATAN

 • Menyediakan infrastruktur dan kemudahan teknologi maklumat untuk organisasi
 • Mengembangkan penggunaan teknologi maklumat dalam semua aktiviti organisasi.
 • Menyediakan perkhidmatan teknologi maklumat kepada jabatan lain di organisasi.
 • Menyokong Jabatan Pentadbiran Sumber Manusia di dalam memupuk budaya ilmu di kalangan komuniti organisasi

FUNGSI JABATAN

 • Mengawasi pelaksanaan Dasar Teknologi Maklumat organisasi.
 • Menyediakan infrastruktur Teknologi Maklumat organisasi.
 • Menyediakan perkakasan dan kelengkapan komputer kepada semua Jabatan di organisasi
 • Membangun, mengimplementasi dan menyelenggara sistem maklumat organisasi
 • Menyelenggara komputer, Server dan kelengkapan komputer
 • Menyokong dan bekerjasama dengan Jabatan lain di dalam soal yang berkaitan dengan pembangunan dan pelaksanaan Teknologi Maklumat organisasi.

 

PIAGAM PELANGGAN

Komitmen kami adalah sentiasa bersedia memberi perkhidmatan yang cepat, cekap dan tepat

 • Tempoh mengambil tindakan ke atas masalah  komputer  -  60 minit.
 • Tempoh memproses permohonan akaun pengguna

Akaun Emel DBKK  - 1 hari

Akaun Sistem Aplikasi  - 1 hari

 • Tempoh memberi keputusan permohonan perkakasan dan perisian komputer

Komputer & Pencetak - 5 hari

Desktop Application  - 1 hari

 • Tempoh memproses permintaan paparan dalam laman web – 5 hari
 • Tempoh menyiapkan rekabentuk grafik (dengan syarat bahan sumber diterima lengkap) - 5 hari
 • Tempoh memberikan keputusan terhadap permintaan perkhidmatan rakaman video/ fotografi - 2 hari

 

FUNGSI BAHAGIAN-BAHAGIAN DALAM JABATAN

Bahagian Pelaksanaan & Pentadbiran

 • Pelaksanaan Sistem Maklumat & Aplikasi
 • Pengurusan Permohonan Perkakasan & Perisian
 • Perolehan Bekalan Komputer
 • Perancangan & Pelaksanaan Polisi
 • Pengurusan Emel
 • Pentadbiran
 • Keselamatan Data

Bahagian Penyelenggaraan & Sokongan

 • Pengurusan Sistem Rangkaian Komputer
 • Perkhidmatan Meja Bantuan (Helpdesk)
 • Penyelenggaraan & Baikpulih Komputer
 • Pengurusan Aset Komputer (Pinjaman, Pembekalan & Pelupusan)
 • Software Updates & Patches

Bahagian Multimedia & Web

 • Rekabentuk & Produksi
 • Pembangunan Web
 • Pengurusan Laman Web
 • Sokongan Multimedia