KOPDBKK Berhad telah mengadakan sesi penyerahan dividen buat para anggota pada 17 Februari 2020 bertempat di Dewan Puspa, Tingkat 7 Centre Point bermula dari jam 9.30 pagi sehingga 11.30 pagi. Pembayaran dividen adalah ke atas pencapaian KOPDBKK bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2018.