Masa Operasi di Bandaraya Kota Kinabalu berdasarkan Tatacara Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Tahap 2 pada 01 April 2020 - 14 April 2020 oleh Kerajaan Negeri.