Maklumat Tender Terkini

No. Tender dan
Tajuk Tender
Iklan Tarikh Tutup Tender
DBKK/T24/2022
PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM DAN AKSESORI UNTUK PEGAWAI DAN ANGGOTA JABATAN PENGUATKUASAAN DBKK TAHUN 2022-2023
DBKK/T24/2022  08 November 2022 - Selasa (tidak lewat dari 10.00 pagi)