KENYATAAN SEBUT HARGA

NO. SEBUTHARGA Iklan Tarikh Tutup

DBKK/JTM/D/02/2023 (PANGGILAN SEMULA)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER DARI PELBAGAI JENAMA UNTUK PENGGUNA DI PELBAGAI JABATAN DBKK 2023

DBKK/JTM/D/02/2023 (PANGGILAN SEMULA)

16 Mac 2023 / Khamis
(tidak lewat dari 10.00 pagi)

DBKK/JTM/D/03/2023 (PANGGILAN SEMULA)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KOMPUTER UNTUK PENGGUNA DI PELBAGAI JABATAN DBKK 2023

 

 DBKK/JTM/D/03/2023 (PANGGILAN SEMULA)  

16 Mac 2023 / Khamis
(tidak lewat dari 10.00 pagi)

DBKK/JPH/D/05/2023

PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DI TAMAN KURNIA JAYA

 DBKK/JPH/D/05/2023  

16 Mac 2023 / Khamis
(tidak lewat dari 10.00 pagi)

DBKK/JPH/D/06/2023

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT DI TAMAN KURNIA JAYA

 DBKK/JPH/D/06/2023  

16 Mac 2023 / Khamis
(tidak lewat dari 10.00 pagi)

DBKK/JPH/D/07/2023

PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PARIT DI TAMAN KERAMAT

 DBKK/JPH/D/07/2023  

16 Mac 2023 / Khamis
(tidak lewat dari 10.00 pagi)

DBKK/JPH/D/08/2023

PERKHIDMATAN MEMOTONG RUMPUT DI TAMAN KERAMAT

 DBKK/JPH/D/08/2023  

16 Mac 2023 / Khamis
(tidak lewat dari 10.00 pagi)