KENYATAAN SEBUT HARGA

NO. SEBUTHARGA IKLAN TARIKH TUTUP

DBKK/JAPK/P/KPKT/42/2023
Naik Taraf Gerai Makan Bersebelahan Pasar Inanam, DB Kota Kinabalu

 DBKK/JAPK/P/KPKT/42/2023 21 September 2023 / Khamis
(tidak lewat dari 12.00 tengahari)