SEKTOR DAN JABATAN

 1. ABBY MAE JOE
  Pengarah Jabatan Penilaian
 2.  
 3. NAZIRAH BINTI UDA
  Pengarah Jabatan Kewangan dan Belanjawan
 4.  
 5. Ts. ANIDAH HARTINI BINTI AG. SAID
  Pengarah Jabatan Perolehan
 6.  
 7. JAMALIAH BASIR
  Pengarah Jabatan Pengurusan Harta
 1. KALVIN LIAW
  Pengarah Jabatan Kawalan Bangunan
 2.  
 3. SAIMAN ANGAK
  Pengarah Jabatan Kejuruteraan
 4.  
 5. NG MUI CHEN @ MICHELLE WONG
  Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat dan Pendigitalan
 6.  
 7. TANTINNY FUNG
  Pengarah Jabatan Perancangan Bandaraya
 8.  
 9. KARIM RAHIM
  Pengarah Jabatan Kesejahteraan Masyarakat
 10.  
 11. SALLY EDWARD GHANI
  Pengarah Jabatan Arkitek dan Projek Khas
 12.  
 13. HANA’AIFAH SUHAILI
  Pengarah Jabatan Pengangkutan dan Trafik
 1. SYRON A. TUNGGOLOU
  Pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya
 2.  
 3. LEONG TZE FUI
  Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal
 4.  
 5. ROZIE KHAN HALIK
  Pengarah Jabatan Pelesenan
 6.  
 7. DARNA BADAWI
  Pengarah Jabatan Landskap
 8.  
 9. MOHD HANIFF ABDULLAH
  Pengarah Jabatan Penguatkuasaan
 1. DR. BENEDICK OLIVER LIDADUN
  Pengarah Jabatan Hal Ehwal Korporat
 2.  
 3. ABDUL MUKTI MUCHLISH
  Pengetua Akademi
 4.  
 5. SAIRULLIZAM HJ. SUKOR
  Pengarah Jabatan Perundangan
 6.  
 7. ZAINUDDIN ABD. GOYOH
  Pengarah Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
 8.  
 9. FAUZIAHTON AG. SAMAD
  Pengarah Jabatan Pelancongan dan Perhubungan Antarabangsa
 10.  
 11. FELIX I. MALANGKIG
  Pengarah Jabatan Pengaduan dan Perhubungan Awam
 12.  
 13. DR. ALBERT J. LINTANGA
  Pengarah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia