PENGURUSAN TERTINGGI

DSM

DATO’ SRI DR. HAJI SABIN BIN SAMITAH, JP

MAYOR

Sr. Lifred Wong

Ketua Pengarah

Sektor Kewangan

Abdul Manaf Rajikan

Timbalan Ketua Pengarah

Sektor Perancangan dan Pembangunan Bandaraya

Robert Lipon

Timbalan Ketua Pengarah

Sektor Operasi

Faradillah Binti Haji Abdul Rani

Timbalan Ketua Pengarah

Sektor Khidmat Pengurusan