Yang Berbahagia Datuk Yeo Boon Hai
Mayor Bandaraya Kota Kinabalu
Yang Berbahagia Datuk Joannes Solidau
Ketua Pengarah
Encik Bahari Haji Hassan
Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)
Puan Noorliza Awang Alip
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Encik Kenny Chan
Timbalan Ketua Pengarah (Kewangan)
Encik Victor Gerard
Ketua Bahagian Audit Dalam
Puan Fauziahton Ag. Samad
Pengarah Biro Ekonomi, Pelancongan dan
Perhubungan Antarabangsa
Encik Karim Rahim
Ketua Unit Perolehan Kontrak dan Tender

Puan Syron A. Tunggolou
Pengarah Jabatan Pengaduan dan
Perhubungan Awam

Puan Faradillah Hj. Abd Rani
Pengarah Jabatan Pengurusan Harta

Encik Lifred Wong
Pengarah Jabatan Penilaian

Puan Dorin Datuk Thomas Stuel
Pengarah Jabatan Kewangan dan Belanjawan
Encik Stanley Chong
Pengarah Jabatan Perancangan Bandaraya
Encik Abdul Manaf Rajikan
Pengarah Jabatan Kejuruteraan
Puan Anidah Hartini Ag. Said
Pengarah Jabatan Kesejahteraan Masyarakat
Encik Kalvin Liaw
Pengarah Jabatan Pengangkutan dan Trafik
Encik Mas Farisan Hj. Salleh
Pengarah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
Puan Junainah Abbie
Pengarah Jabatan Hal Ehwal Korporat
Puan Rosnah Datu Tumai
Pengarah Jabatan Perundangan
Encik David Ng
Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat
(Ketua Pegawai Maklumat CIO)
  Encik Benedict Oliver Lidadun
Pengarah Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
Encik Abd. Mukti Hj. Muchlish
Pengarah Jabatan Penguatkuasaan
Encik Walter Kenson
Pengarah Jabatan Landskap
Encik Robert Lipon
Pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya
Encik Sairullizam Sukor
Pengarah Jabatan Pelesenan