Kami seluruh warga Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (DBKK) akan;

 

ADUAN AWAM

 • Memproses dan menyampaikan Aduan Awam kepada Jabatan yang berkenaan dan memberikan makluman kepada pelanggan dalam masa 24 jam.
 • Segala aduan dan permohonan akan disiasat, dilapor dan akan diberi maklumbalas serta-merta atau tidak melebihi lima (5) hari.
 • Menyelesaikan Aduan Awam dalam tempoh yang munasabah.

 

PERKHIDMATAN KAUNTER / CUKAI TAKSIRAN / PEMBAYARAN

 • Sentiasa memberi layanan yang mesra dan bersopan kepada pelanggan di Kaunter Juruwang Pungutan Hasil dengan purata tidak melebihi empat (4) minit bagi seorang pembayar bil.
 • Mengeluarkan dan menyampaikan Bil-Bil Cukai Taksiran kepada semua pemilik harta tidak lewat dari minggu kedua bulan Januari, April, Julai dan Oktober bagi Suku Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat untuk dijelaskan.
 • Membuat pembayaran kepada Pembekal dan Kontraktor untuk bekalan dan perkhidmatan kepada Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh sesuatu Invois atau Bil diluluskan untuk pembayaran.

 

PERMOHONAN LESEN / PERMOHONAN AWAM

 • Memproses Permohonan Lesen yang mematuhi syarat mengikut kategori berikut;

Ÿ         Lesen Premis Baru akan diproses dan dikeluarkan dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.

Ÿ         Lesen Perniagaan Baru akan diproses dan dikeluarkan dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

Ÿ         Pembaharuan Lesen Premis dan Lesen Berniaga akan dikeluarkan dengan serta-merta.

Ÿ         Lesen Premis Baru akan diberi keputusan dalam masa tiga (3) hari

 • Memproses permohonan Lesen Penjaja dan Peniaga Kecil dalam masa satu (1) bulan.
 • Memproses permohonan Lesen Anjing dalam masa tiga puluh (30) minit selepas permohonan diterima.
 • Memproses tuntutan balik barang-barang yang dirampas dalam tempoh tujuh (7) hari dan mengembalikannya dalam tempoh tiga (3) minggu sekiranya segala syarat-syarat dipatuhi.
 • Memproses permohonan Permit Iklan Sepanduk / Streamers & Signboard dalam masa satu (1) hari dan Billboard / Unipole dalam masa Empatbelas (14) hari sekiranya segala syarat dipenuhi.
 • Memberi maklumbalas kepada permohonan kerja yang lengkap dalam tempoh tujuh (7) hari.

 

KEBERSIHAN / KESIHATAN

 

 • Membuat penggredan Kedai Kopi, Kedai Makan, Restoran dan Hotel dalam masa empat (4) bulan sekali.
 • Menyiasat dan mengambil tindakan ke atas setiap kes penyakit bawaan Vektor dalam masa dua (2) hari dari tempoh penerimaan laporan.
 • Memastikan pembersihan sampah mengikut jadual yang telah ditetapkan seperti berikut;

Ÿ         Kawasan Perumahan                  : Tiga (3) kali seminggu

Ÿ         Lagun                                      : Setiap Hari

Ÿ               Kawasan Komersial                     : Setiap Hari

 • Memastikan kerja-kerja pembersihan pokok-pokok tumbang dilaksanakan dengan kadar segera dalam tempoh 24 jam.

 

PELAN PEMBANGUNAN / PELAN BANGUNAN / SIJIL MENDUDUKI

 

 • Memastikan semua pelan yang diterima, lengkap dan memenuhi syarat akan diproses dan diberi keputusan seperti jadual berikut;

Ÿ         Pelan Pembangunan              : Tiga (3) bulan

Ÿ         Pelan Bangunan                    : Dua (2) bulan

Ÿ         Sijil Menduduki Bangunan       : Satu (1) bulan

 

TENDER & SEBUTHARGA

 

 • Memproses penjualan Dokumen Tender dan Sebutharga selama 15 hingga 30 minit.
 • Mengeluarkan iklan Notis Tender dan Sebutharga selepas menerima dokumen-dokumen yang teratur dan lengkap berdasarkan tempoh perlawaan tawaran seperti berikut;

Ÿ         Tender ditetapkan tidak kurang dari dua puluh satu (21) hari.

Ÿ         Sebutharga di antara tujuh (7) hingga sepuluh (10) hari.

Ÿ         Kerja-kerja yang disenaraikan dalam kerja-kerja kecemasan dilaksanakan dalam tempoh 24 jam

 • Mempamerkan keputusan Lembaga Tawaran dan Jawatankuasa Sebutharga di Papan Kenyataan satu (1) minggu selepas surat-surat tawaran dikeluarkan.

 

PENILAIAN HARTA

 

 • Menyediakan permohonan Pecahan Nilai Tahunan dalam masa satu (1) minggu dari tarikh permohonan sekiranya memenuhi syarat.
 • Membuat penilaian ke atas hartanah yang baru menerima Sijil Menghuni (OC), hartanah yang tercicir dari senarai penilaian dan tanah kosong yang dipecah sempadan dalam masa seperti berikut;

Ÿ         Tanah Kosong                            : Satu (1) minggu

Ÿ         Hartanah Kediaman                     : Empat (4) minggu

Ÿ         Hartanah Komersial                     : Empat (4) minggu

Ÿ         Hartanah Perindustrian                 : Empat (4) minggu

 

 • Membuat pengesahan setiap Memorandum yang memenuhi syarat seperti yang diperuntukkan di bawah Seksyen 98, Ordinan Kepajaan Tempatan 1961(Pindaan 2000) dalam masa tidak lebih daripada lima belas (15) minit.

 

PENGURUSAN HARTA

 

 • Memberi maklumbalas semua urusan penyewaan rumah / harta DBKK dijawab dalam tempoh berikut;

Ÿ         Perumahan ERHP         : Dua (2) minggu dari tarikh permohonan

Ÿ         Komersial                     : Satu (1) bula

 • Melaksanakan pemeriksaan berkala sekurang-kurangnya sekali (1) kali setahun ke atas semua harta DBKK.

 

PERUNDANGAN

 

Meneliti setiap Perjanjian, Dokumen Perundangan dan Dokumen Undang-Undang dalam bidang kuasa DBKK dalam masa sebulan (1 bulan).