Bermula sebagai Bahagian Penguatkuasa DBKK pada 17 Disember 1983, Jabatan Penguatkuasa telah ditubuhkan pada bulan Disember 2003.

Jabatan ini terdiri daripada beberapa Bahagian iaitu:

1) Bahagian Pentadbiran
2) Bahagian Kompaun, Siasatan dan Pendakwaan
3) Bahagian Operasi Khas
4) Bahagian Setinggan dan Trafik
5) Bahagian Luar Bandar
6) Bahagian Kawalan Keselamatan dan Latihan


MATLAMAT
Meningkatkan mutu penguatkuasaan ke arah yang lebih profesional, dedikasi dan bertanggungjawab sejajar dengan misi dan visi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu


OBJEKTIF

Objektif utama jabatan ini adalah untuk menguatkuasakan undang-undang kecil dan undang-undang lain yang digunapakai serta peraturan-peraturan DBKK selaras halatuju Mayor Bandaraya Kota Kinabalu untuk menjamin keselamatan, keindahan dan kebersihan Bandaraya Kota Kinabalu.

 
FUNGSI
Jabatan ini bertanggungjawab dalam penguatkuasaan undang-undang yang digunapakai oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu serta mengawal harta benda DBKK.


KK City Wifi

aplkkcity