BIT   Bahagian Integriti   JPH   Jabatan Pengurusan Harta
BIT.1   Penerimaan Pakai Pekeliling Am Bilangan 1(2021) Pelaksanaan Polisi Amalan Baik Peraturan Bagi Negeri Sabah (State Policy On Good Regulatory Practice   JPH.1   Pekeliling Kenderaan
BIT.2   Polisi Percanggahan Kepentingan DBKK   JPH.2   Pekeliling Pengurusan Kenderaan Kerajaan Negeri Sabah
BIT.3   Surat Pekeliling Am Bilangan 1 (2021) Pembocoran Maklumat Dan Dokumen Rahsia Organisasi   JPH.3   Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil 3 2023-Garis Panduan Penjualan Peralatan ICT Terpakai Milik Kerajaan Negeri
BIT.4   Surat Pekeliling Am Bilangan 1(2022)- Isu Integriti Dalam Pelaksanaan Projek-Projek Kerajaan   JPH.4   Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil 3 2022
BIT.5   Surat Pekeliling Am Bilangan 2(2022) - Pengisytiharan Hutang Liabiliti Jabatan   JPH.5   Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil4 2022-1-Kamus Kod  
        JPH.6   Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil5 2022 -S2A
        JPH.7   Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil 10 2010-Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan
             
JPKT   Jabatan Perolehan Kontrak dan Tender   JPU   Jabatan Perundangan
JPKT.1    Arahan Perbendaharaan (Pindaan 2023)   JPU.1  

Pengecualian Atau Pengurangan Kos Mahkamah Dan Faedah Statutori Ke Atas Kes-Kes Sivil DBKK

JPKT.2   Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil 6 2016 - Had Nilai Perolehan Kerja Bagi Peruntukan Persekutuan        
JPKT.3   Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil 7 2017 - Peraturan _ Penakrifan Pecah Kecil Bagi Perolehan Kerajaan Negeri Sabah         
JPKT.4   Penambahbaikan Berkaitan Pentadbiran Kerja Sebut Harga Yang Dilaksanakan Oleh Pejabat Daerah        
JPKT.5   PK 2.2 Kaedah Pelaksanaan Perolehan Projek Kerajaan Tahun 2022 (Pindaan Pada 1 Jan 2022)        
JPKT.6   PK 2.21 Kaedah Pelaksanaan Perolehan Projek Kerajaan Tahun 2022 _ 2023        
JPKT.7   PK 2.22 Pelaksanaan Syarat Perubahan Harga (Variation Of Price-Vop) Dan Inisiatif Tambahan Kerajaan Pasca Pandemik Dalam Kontrak Kerja Kerajaan        
JPKT.8   PK 7.1 Perolehan Bagi Penganjuran Majlis Acara Rasmi Kerajaan _ Jamuan Keraian Rasmi Kerajaan        
JPKT.9   Ralat Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil. 4 2023 (1)        
JPKT.10   Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Bil 4 2023        
JPKT.11   Surat Pekeliling Kementerian Kewangan Negeri Bil 18 2009        
JPKT.12   WP10.9 Penetapan Kadar Dan Perolehan Perkhidmatan Kepakaran Daripada Kalangan Bukan Pegawai Awam Dalam Program Rasmi Kerajaan