Notifikasi Status Permohonan
Pendaftaran Baharu/Pembaharuan Kontraktor
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu


No. Bilangan : 09/2023
Tarikh Maklumat Dikeluarkan : 17 Mac 2023
Bulan : Mac
BIL. NO. PENDAFTARAN
STATUS
1. DBKK/JPKT/01338/2021 BERJAYA 
2. DBKK/JPKT/01340/2021 BERJAYA
3. DBKK/JPKT/01378/2021 BERJAYA
4. DBKK/JPKT/01379/2021 BERJAYA
5. DBKK/JPKT/01764/2023 BERJAYA
6. DBKK/JPKT/01793/2023 BERJAYA
7. DBKK/JPKT/01800/2023 BERJAYA
8. DBKK/JPKT/01801/2023 BERJAYA
9. DBKK/JPKT/01802/2023 BERJAYA
10. DBKK/JPKT/01803/2023 BERJAYA
11. DBKK/JPKT/01804/2023 BERJAYA
12. DBKK/JPKT/01805/2023 BERJAYA
13. DBKK/JPKT/01806/2023 BERJAYA
14. DBKK/JPKT/01807/2023 BERJAYA
15. DBKK/JPKT/01808/2023 BERJAYA
16. DBKK/JPKT/01809/2023 BERJAYA
17. DBKK/JPKT/01810/2023 BERJAYA
Bagi permohonan yang BERJAYA:
 1. Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tuan/Puan secara digital telah dihantar ke alamate-mel yang telah didaftarkan.
 2. Tuan/Puan dibenarkan menyertai perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja secara rundingan terus dan ‘requisition’.
 3. Tuan/Puan juga dipelawa untuk menyemak Kenyataan Sebut Harga dan Kenyataan Tender yang akan disiarkan dari semasa ke semasa seperti berikut:
3.1 Papan Iklan di Ibu Pejabat DBKK dan Pejabat DBKK, Tingkat 7, Bangunan Centre Point Sabah.
3.2 Akhbar tempatan
3.3 Laman Web Rasmi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu http://www.dbkk.sabah.gov.my
 4 Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Jabatan Perolehan Kontrak dan Tender di talian 088-244000 samb. 712/724.

Muat Turun Borang Permohonan Pendaftaran Kontraktor DBKK 2022