Notifikasi Status Permohonan
Pendaftaran Baharu/Pembaharuan Kontraktor
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu


No. Bilangan : 02/2024
Tarikh Maklumat Dikeluarkan : 19 JANUARI 2024
Bulan : JANUARI
BIL. NO. PENDAFTARAN
STATUS
1. DBKK/JPKT/01970/2024 BERJAYA 
2. DBKK/JPKT/01971/2024 BERJAYA
3. DBKK/JPKT/01972/2024 BERJAYA
4. DBKK/JPKT/01973/2024 BERJAYA
5. DBKK/JPKT/01974/2024 BERJAYA
6. DBKK/UPKT/0928/2013 BERJAYA
7. DBKK/UPKT/0392/2008 BERJAYA
     
Notifikasi Status Permohonan Bil.01/2024
Bagi permohonan yang BERJAYA:
 1. Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tuan/Puan secara digital telah dihantar ke alamat e-mel yang telah didaftarkan.
 2. Tuan/Puan dibenarkan menyertai perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja secara rundingan terus dan ‘requisition’.
 3. Tuan/Puan juga dipelawa untuk menyemak Kenyataan Sebut Harga dan Kenyataan Tender yang akan disiarkan dari semasa ke semasa seperti berikut:
3.1 Papan Iklan di Ibu Pejabat DBKK dan Pejabat DBKK, Tingkat 7, Bangunan Centre Point Sabah.
3.2 Akhbar tempatan
3.3 Laman Web Rasmi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu http://www.dbkk.sabah.gov.my
 4 Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Jabatan Perolehan Kontrak dan Tender di talian 088-244000 samb. 712/724.

Muat Turun Borang Permohonan Pendaftaran Kontraktor DBKK 2022