Notifikasi Status Permohonan
Pendaftaran Baharu/Pembaharuan Kontraktor
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu


No. Bilangan : 03/2022
Tarikh Maklumat Dikeluarkan : 30 November 2022
Bulan : November 2022
BIL. NO. PENDAFTARAN
STATUS
1. DBKK/JPKT/01710/2022 BERJAYA
2. DBKK/JPKT/01711/2022 BERJAYA

Bagi permohonan yang BERJAYA:
 1. Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tuan/Puan secara digital telah dihantar ke alamate-mel yang telah didaftarkan.
 2. Tuan/Puan dibenarkan menyertai perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja secara rundingan terus dan ‘requisition’.
 3. Tuan/Puan juga dipelawa untuk menyemak Kenyataan Sebut Harga dan Kenyataan Tender yang akan disiarkan dari semasa ke semasa seperti berikut:
3.1 Papan Iklan di Ibu Pejabat DBKK dan Pejabat DBKK, Tingkat 7, Bangunan Centre Point Sabah.
3.2 Akhbar tempatan
3.3 Laman Web Rasmi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu http://www.dbkk.sabah.gov.my
 4 Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Jabatan Perolehan Kontrak dan Tender di talian 088-244000 samb. 712/724.

Muat Turun Borang Permohonan Pendaftaran Kontraktor DBKK 2022