JABATAN KEWANGAN & BELANJAWAN

Pembayaran kepada Syarikat/Individu akan diproses
seperti biasa melalui kaedah bayaran online dan cek.

Notifikasi pembayaran akan dimaklumkan kepada Syarikat/Individu seperti berikut:

BIL. KAEDAH PEMBAYARAN NOTIFIKASI PEMBAYARAN
1. Pembayaran melalui Online
Notifikasi melalui emel daripada Bank
2. Pembayaran melalui Cek (a) Cek akan dibank-in ke Akaun Penerima
(b) Notifikasi melalui emel/whatsapp/sms

Sila hubungi 088-214275 / 521726 untuk sebarang pertanyaan lanjut.