Notifikasi Status Permohonan
Pendaftaran Baharu/Pembaharuan Kontraktor
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu


No. Bilangan : 21/2023
Tarikh Maklumat Dikeluarkan : 18 OKTOBER 2023
Bulan : OKTOBER
BIL. NO. PENDAFTARAN
STATUS
1. DBKK/UPKT/0386/2008 BERJAYA 
2. DBKK/UPKT/0494/2009 BERJAYA
3. DBKK/JPKT/01453/2022 BERJAYA
4. DBKK/JPKT/01636/2022 BERJAYA
5. DBKK/JPKT/01650/2022 BERJAYA
6. DBKK/JPKT/01924/2023 BERJAYA
7. DBKK/JPKT/01925/2022 BERJAYA
8. DBKK/JPKT/01926/2023 BERJAYA
9. DBKK/JPKT/01927/2022 BERJAYA
10. DBKK/JPKT/01928/2023 BERJAYA
11. DBKK/JPKT/01929/2023 BERJAYA
12. DBKK/JPKT/01930/2023 BERJAYA
13. DBKK/JPKT/01931/2023 BERJAYA
14. DBKK/JPKT/01932/2023 BERJAYA
15. DBKK/JPKT/01933/2023 BERJAYA
16. DBKK/JPKT/01934/2023 BERJAYA
17. DBKK/JPKT/01935/2023 BERJAYA
18. DBKK/JPKT/01936/2023 BERJAYA
19. DBKK/JPKT/01937/2023 BERJAYA
20. DBKK/JPKT/01938/2023 BERJAYA
21. DBKK/JPKT/01939/2023 BERJAYA
22. DBKK/JPKT/01940/2023 BERJAYA
23. DBKK/JPKT/01941/2023 BERJAYA
24. DBKK/JPKT/01942/2023 BERJAYA
Bagi permohonan yang BERJAYA:
 1. Perakuan Pendaftaran Kontraktor Tuan/Puan secara digital telah dihantar ke alamat e-mel yang telah didaftarkan.
 2. Tuan/Puan dibenarkan menyertai perolehan bekalan/perkhidmatan/kerja secara rundingan terus dan ‘requisition’.
 3. Tuan/Puan juga dipelawa untuk menyemak Kenyataan Sebut Harga dan Kenyataan Tender yang akan disiarkan dari semasa ke semasa seperti berikut:
3.1 Papan Iklan di Ibu Pejabat DBKK dan Pejabat DBKK, Tingkat 7, Bangunan Centre Point Sabah.
3.2 Akhbar tempatan
3.3 Laman Web Rasmi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu http://www.dbkk.sabah.gov.my
 4 Untuk sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Jabatan Perolehan Kontrak dan Tender di talian 088-244000 samb. 712/724.

Muat Turun Borang Permohonan Pendaftaran Kontraktor DBKK 2022