JABATAN KEWANGAN & BELANJAWAN

NOTIFIKASI PENGAMBILAN CEK DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU

NO. BILANGAN :  48/2020
TARIKH DIKELUARKAN :  4 SEPTEMBER 2020
MINGGU :  PERTAMA
BULAN :  SEPTEMBER 2020

CEK-CEK BERIKUT SEDIA DIAMBIL DI KAUNTER JABATAN KEWANGAN DAN BELANJAWAN
DI TINGKAT 5, BANGUNAN DBKK PADA WAKTU PEJABAT

BIL ID SYARIKAT STATUS CEK
1 V0000090 SEDIA
2 V0000229 SEDIA
3 V0000371 SEDIA
4 V0000378 SEDIA
5 V0000388 SEDIA
6 V0000393 SEDIA
7 V0000403 SEDIA
8 V0000404 SEDIA
9 V0000416 SEDIA
10 V0000432 SEDIA
11 V0000439 SEDIA
12 V0000495 SEDIA
13 V0000545 SEDIA
14 V0000657 SEDIA
15 V0000717 SEDIA
16 V0000757 SEDIA
17 V0000783 SEDIA
18 V0000793 SEDIA
19 V0000965 SEDIA
20 V0001025 SEDIA
21 V0001082 SEDIA
22 V0001169 SEDIA
23 V0001177 SEDIA
24 V0001261 SEDIA
25 V0001300 SEDIA
26 V0001377 SEDIA
27 V0001405 SEDIA
28 V0001448 SEDIA
29 V0001456 SEDIA
30 V0001458 SEDIA
31 V0001459 SEDIA

Nota : Untuk makluman berkuatkuasa mulai minggu ke-2 Bulan Februari 2020,
paparan nama Individu/Syarikat akan digantikan dengan Nombor ID Individu/Syarikat.
Sila hubungi 088-214275 / 521726 untuk sebarang pertanyaan lanjut.