JABATAN KEWANGAN & BELANJAWAN

NOTIFIKASI PENGAMBILAN CEK DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU

NO. BILANGAN
TARIKH MAKLUMAT DIKELUARKAN
MINGGU
BULAN
: 46/2020
: 23 JULAI 2020
: KEDUA & KETIGA
: JULAI 2020


Cek-cek berikut sedia diambil di kaunter Jabatan Kewangan Dan Belanjawan di
Tingkat 5, Bangunan HQ DBKK pada waktu Pejabat

BIL ID SYARIKAT STATUS CEK
1 V0000072 SEDIA
2 V0000371 SEDIA
3 V0000388 SEDIA
4 V0000401 SEDIA
5 V0000403 SEDIA
6 V0000404 SEDIA
7 V0000416 SEDIA
8 V0000417 SEDIA
9 V0000432 SEDIA
10 V0000636 SEDIA
11 V0000657 SEDIA
12 V0000663 SEDIA
13 V0000680 SEDIA
14 V0000688 SEDIA
15 V0000746 SEDIA
16 V0000757 SEDIA
17 V0000794 SEDIA
18 V0000889 SEDIA
19 V0000959 SEDIA
20 V0000965 SEDIA
21 V0001077 SEDIA
22 V0001419 SEDIA
23 V0001427 SEDIA
24 V0001285 SEDIA

Nota : 
Untuk makluman berkuatkuasa mulai minggu ke-2 Bulan Februari 2020,

paparan nama Individu/Syarikat akan digantikan dengan Nombor ID Individu/Syarikat

 Sila hubungi 088-214275 / 521726 untuk sebarang pertanyaan lanjut.