JABATAN HAL EHWAL KORPORAT
DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU

LOKASI PEJABAT :

No. 1, Jalan Bandaran, 88675 KOTA KINABALU, SABAH

 

VISI DAN MISI :

Ke Arah Perkhidmatan Jabatan Hal Ehwal Korporat Yang Berkualiti dan Berintegriti

Memberikan Perkhidmatan Korporat Yang Cekap dan Mesra Pelanggan

OBJEKTIF :

Menguruskan hal ehwal korporat, pentadbiran dan pengurusan acara

Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dengan efisin dan efektif.

FUNGSI JABATAN

I

Melaksanakan acara-acara rasmi DBKK dan membantu penyelarasan acara-acara rasmi di peringkat Negeri, Kebangsaan dan Antarabangsa

II

Menyelaraskan keperluan dan urusan protokol DBKK

III

Melaksanakan hal ehwal pentadbiran pejabat, pembersihan pejabat dan tandas, pramusaji serta operator/telefonis.

IV

Menyelaraskan urusan bekalan vot dan inventori

V

Melaksanakan pengurusan mel, fail dan rekod