FUNGSI JABATAN
1.Merangka polisi / UUK, dasar dan strategi, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam
2.Melaksanakan operasi harian dan pelupusan sisa pepejal dan pembersihan awam
3.Menguatkuasakan Undang-undang Kecil DBKK yang berkaitan