MayorNS Yang Berbahagia Datuk Haji Nordin Siman
Mayor Bandaraya Kota Kinabalu
TKPO Puan Noorliza Awang Alip
Ketua Pengarah
JunainahJPPA Puan Junainah Abbie
Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan)
LifredJP Encik Lifred Wong
Timbalan Ketua Pengarah (Operasi)
Dorin Puan Dorin Datuk Thomas Stuel
Timbalan Ketua Pengarah (Kewangan)
ManafJK Encik Abdul Manaf Rajikan
Timbalan Ketua Pengarah (Perancangan dan Pembangunan)
Encik Victor Gerard
Pengarah Jabatan Kewangan dan Belanjawan
Fauziahton Puan Fauziahton Ag. Samad
Pengarah Jabatan Pelancongan dan
Perhubungan Antarabangsa
Zainuddin Encik Zainuddin bin Abd. Goyoh
Pengarah Jabatan Perolehan Kontrak dan Tender
SyronJHEK

Puan Syron A. Tunggolou
Pengarah Jabatan Hal Ehwal Korporat

FaraJPH

Puan Faradillah Hj. Abd Rani
Pengarah Jabatan Pengurusan Harta

AnidahJKSM Puan Anidah Hartini Ag. Said
Pengarah Jabatan Kesejahteraan Masyarakat
KalvinJPT Encik Kalvin Liaw
Pengarah Jabatan Pengangkutan dan Trafik
MasFarisanJPSM Encik Mas Farisan Hj. Salleh
Pengarah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
Lizawana Puan Lizawana Matin
Pengarah Jabatan Pengaduan dan
Perhubungan Awam
RosnahJP Puan Rosnah Datu Tumai
Pengarah Jabatan Perundangan
DavidJTM Encik David Ng
Pengarah Jabatan Teknologi Maklumat
(Ketua Pegawai Maklumat CIO)
BenJPI Encik Benedict Oliver Lidadun
Pengarah Jabatan Penyelidikan dan Inovasi
MuktiJP Encik Abd. Mukti Hj. Muchlish
Pengarah Jabatan Penguatkuasaan
WalterJKPB Encik Walter Kenson
Pengarah Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya
RobertJL Encik Robert Lipon
Pengarah Jabatan Landskap
SairulJP Encik Sairullizam Sukor
Pengarah Jabatan Pelesenan
noimageyet Encik Augus Tamaning
Pengarah Jabatan Perancangan Bandaraya
noimageyet Puan Abby Mae Joe
Pengarah Jabatan Penilaian
noimageyet Puan Sally Edward Ghani
Pengarah Jabatan Kawalan Bangunan
Jack Lo Encik Jack Lo
Pengarah Jabatan Kejuruteraan
noimageyet Encik Leong Tze Fui
Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal
Kemaskini : 14 Mei 2020