MayorYang Berbahagia Puan Noorliza
Awang Alip

Mayor Bandaraya Kota Kinabalu
   
         
  JunainahJPPAPn. Junainah Abbie
Timbalan Ketua Pengarah
(Pengurusan)
ManafJKEn. Abdul Manaf Rajikan
Timbalan Ketua Pengarah
(Perancangan & Pembangunan)
LifredJPEn. Lifred Wong
Timbalan Ketua Pengarah
(Operasi)
 
         
SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN
RosnahJPPn. Rosnah Datu Tumai
Pengarah
Jabatan Perundangan
SyronJHEKPn. Syron A. Tunggolou
Pengarah
Jabatan Hal Ehwal Korporat
MasFarisanJPSMEn. Mas Farisan Hj. Salleh
Pengarah
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
DavidJTMEn. David Ng
Pengarah
Jabatan Teknologi Maklumat
BenJPIEn. Benedict Oliver Lidadun
Pengarah
Jabatan Penyelidikan & Inovasi
         
  SEKTOR PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
AnidahJKSMPn. Anidah Hartini
Ag. Said

Pengarah
Jabatan Kesejahteraan Masyarakat
noimageyetPn. Sally Edward Ghani
Pengarah
Jabatan Kawalan Bangunan
KalvinJPTEn. Kalvin Liaw
Pengarah
Jabatan Pengangkutan & Trafik
Jack LoEn. Jack Lo
Pengarah
Jabatan Kejuruteraan
noimageyetEn. Augus Tamaning
Pengarah
Jabatan Perancangan Bandaraya
         
    SEKTOR OPERASI    
MuktiJPEn. Abd. Mukti Hj. Muchlish
Pengarah
Jabatan Penguatkuasaan
RobertJLEn. Robert Lipon
Pengarah
Jabatan Landskap
WalterJKPBEn. Walter Kenson
Pengarah
Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya
SairulJPEn. Sairullizam Sukor
Pengarah
Jabatan Pelesenan
noimageyetEn. Leong Tze Fui
Pengarah
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal
         
SEKTOR PENGURUSAN KEWANGAN
  FaraJPHPn. Faradillah Hj.
Abd. Rani
Pengarah
Jabatan Pengurusan Harta
noimageyetPn. Abby Mae Joe
Pengarah
Jabatan Penilaian
VictorGerardEn. Victor Gerard
Pengarah
Jabatan Kewangan & Belanjawan
 
         
LAIN-LAIN UNIT, BAHAGIAN DAN JABATAN
LizawanaPn. Lizawana Matin
Pengarah
Jabatan Pengaduan &
Perhubungan Awam
FauziahtonPn. Fauziahton Ag. Samad
Pengarah
Jabatan Pelancongan &
Perhubungan Antarabangsa
noimageyetPn. Lonnie Beting
Ketua
Bahagian Audit Dalam
ZainuddinEn. Zainuddin bin
Abd. Goyoh

Pengarah
Jabatan Perolehan Kontrak & Tender