MayorYang Berbahagia Puan Noorliza
Awang Alip

Mayor Bandaraya Kota Kinabalu
   
         
    JunainahJPPAPn. Junainah Abbie
Ketua Pengarah
   
         
En. Robert Lipon
Timbalan Ketua Pengarah
(Operasi)
ManafJKEn. Abdul Manaf Rajikan
Timbalan Ketua Pengarah
(Perancangan & Pembangunan)
  LifredJPSr. Lifred Wong
Timbalan Ketua Pengarah
(Pengurusan Kewangan)
Pn. Rosnah Datu Tumai
Timbalan Ketua Pengarah
(Khidmat Pengurusan)
         
SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN
En. Sairullizam Hj. Sukor
Pengarah
Jabatan Perundangan
Pn. Faradillah Binti Haji
Abdul Rani

Pengarah
Jabatan Hal Ehwal Korporat
En. Felix I. Malangkig
Pengarah
Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
DavidJTMEn. David Ng
Pengarah
Jabatan Teknologi Maklumat
BenJPIEn. Benedick Oliver Lidadun
Pengarah
Jabatan Penyelidikan & Inovasi
         
  En. Zainuddin Abd. Goyoh
Pengarah
Jabatan Pengaduan dan Perhubungan Awam
  En. Rusli Nurdin
Pengarah
Jabatan Pengurusan Data dan Pendigitalan
 
         
SEKTOR PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN
Jack Lo En. Jack Lo
Pengarah
Jabatan Kejuruteraan
En. Kalvin Liaw
Pengarah
Jabatan Kawalan Bangunan
En. Mas Farisan Hj. Salleh
Pengarah
Jabatan Kesejahteraan Masyarakat
FauziahtonPn. Fauziahton Ag. Samad
Pengarah
Jabatan Pembangunan Pelancongan Bandaraya
noimageyetPn. Sally Edward Ghani
Jabatan Arkitek dan
Projek Khas
  noimageyetEn. Augus Tamaning
Pengarah
Jabatan Perancangan Bandaraya
  En. Saiman Angak
Pengarah
Jabatan Pengangkutan & Trafik
 
         
    SEKTOR OPERASI    
MuktiJPEn. Abdul Mukti Hj. Muchlish
Pengarah
Jabatan Penguatkuasaan
En. Rozie Khan Halik
Pengarah
Jabatan Landskap
Pn. Syron A. Tunggolou
Pengarah
Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya
Pn. Lizawana Matin
Pengarah
Jabatan Pelesenan
En. Leong Tze Fui
Pengarah
Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal
         
SEKTOR PENGURUSAN KEWANGAN
  En. Mohd Noh Bialin
Pengarah
Jabatan Pengurusan Harta
AbbyMaePn. Abby Mae Joe
Pengarah
Jabatan Penilaian
VictorGerardEn. Victor Gerard
Pengarah
Jabatan Kewangan & Belanjawan
 
         
LAIN-LAIN JABATAN/BAHAGIAN DI BAWAH PEJABAT MAYOR DAN KETUA PENGARAH
Pn. Lonnie Beting
Pengarah
Jabatan Perolehan Kontrak & Tender
noimageyetEn. Karim Rahim
Ketua
Bahagian Audit Dalam
noimageyetEn. Albert J. Litanga
Ketua
Bahagian Integriti
noimageyetPn. Norsarahana Zaki
Ketua
Bahagian Penyampaian Perkhidmatan
noimageyetPn. Hazelina Mohd. Akhir Tikok
Ketua
Bahagian Keselamatan dan Kesihatan Pekerja
         
        Dikemaskini setakat 17 Jun 2021