Fungsi Jabatan

Tugas-Tugas Jabatan Penyelidikan dan Kordinasi meliputi tugas-tugas penyelidikan tentang keberkesanan pengurusan DBKK dan pembangunan  Bandaraya , penyelidikan mengenai isu dan pembangunan masyarakat dari segi ekonomi, sosial dan alam sekitar termasuk perancangan program-program yang boleh melibatkan masyarakat, dapat membantu masyarakat mengenal pasti kemudahan, tindakan yang perlu dilakukan untuk sama-sama membangunkan bandaraya dan membantu masyarakat mengenal pasti tindakan yang tidak sepatutnya. Tugas-tugas berkenaan adalah seperti berikut:

1) Membantu mencapai Visi Misi Objektif dan Fungsi DBKK

2) Merancang dan menyelaras aktiviti penyelidikan di peringkat jabatan dan organisasi DBKK

3) Menyelaras pelaksanaan Local Agenda 21 (LA21)

4) Membudayakan Inovasi dan Kreativiti di dalam perkhidmatan DBKK