FUNGSI BAHAGIAN

1.

 1. Tadbir Urus Baik
  • Memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan di semua Jabatan / Bahagian
  • Jawatankuasa Antirasuah
  • Menyelaras dan memantau PAR DBKK
 2. Pengukuhan Integriti
  • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi
 3. Pengesanan dan Pengesahan Aduan
  • Mengesan dan mengesahkan aduan salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi dan memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil
 4. Pengurusan Aduan
  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas aduan / maklumat mengenai salahlaku dan pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi
 5. Pematuhan
  • Memastikan pemahuhan terhadap Undang-undang dan peraturan yang berkuatkuasa

2. Melaksanakan fungsi Urus setia Lembaga Tatatertib

3. Melaksanakan fungsi Urus setia Pelaksana Standard MS ISO / SPK