Maklumat Tender Terdahulu

No. Tender Tajuk Tarikh Paparan

DBKK/T34/2019
(PERUNTUKAN PERSEKUTUAN)

PROJEK PENGALIHAN DAN NAIK TARAF INFRA-STRUKTUR SEDIA ADA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAPAK PELUPUSAN SISA PEPEJAL KAYU MADANG SABAH

10 Oktober 2019

 DBKK/T2/2017

PEMBEKALAN PAKAIAN SERAGAM ANGGOTA JABATAN LANDSKAP DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU

 7 Februari 2017