FUNGSI JABATAN
1. Melaksana projek-projek pembangunan khas DBKK
2. Merancang dan melaksanakan Reka Bentuk Bangunan dan projek kemudahan awam di dalam Kawasan Bandaraya.
3. Memastikan keseragaman dan keteraturan Reka Bentuk Bangunan baharu.
4. Mengenal pasti, memantau dan mengambil tindakan terhadap bangunan usang, terbiar dan kotor.
5. Penamaan / Penomboran Jalan / Bangunan / Kawasan dan Pelan Reka Bentuk Struktur