PENGARAH

Encik Kalvin Liaw
Jabatan Perancangan Bandaraya
Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
Tingkat 3, Ibu Pejabat DBKK
No. 1, Jalan Bandaran, 88675 Kota Kinabalu
Sabah, Malaysia

Bahagian Kawalan Struktur
Ketua Bahagian : Puan Lilitia Jenneh

Bahagian OC dan Pelan Bangunan
Ketua Bahagian : Encik Lee Kim Foh

Bahagian One Stop Centre
Ketua Bahagian : Puan Salimah Noor Sainan

Bahagian Pentadbiran
Ketua Bahagian : Puan Haslindah Ag. Hamit