• PENGARAH 

  ENCIK FELIX I. MALANGKIG
  Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
  Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
  Tingkat 7, Center Point Sabah
  88000 Kota Kinabalu
  Tel.   : 088-253504
  Faks : 088-246501
  Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


  BAHAGIAN SARAAN & PENCEN
  No Tel : 088-244000 samb. 717
  No Talian Terus : 088-244220
   
  BAHAGIAN PERKHIDMATAN
  Puan Rosenih Salim (Ketua)
  No Tel : 088-244000 samb. 628
   
  BAHAGIAN LATIHAN DAN PEMBANGUNAN
  Puan Rosie Inus Molukun (Ketua)
  No Tel : 088-244000 samb. 220
  No Talian Terus : 088-244007
   
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN ORGANISASI
  No Tel : 088- 244000 samb.
  No Talian Terus : 088-256538
   
  BAHAGIAN PENTADBIRAN
  Puan Dayangku Aneeta Pg Hj Khamis (Ketua)
  No Tel : 088-244000 samb. 250
  No Talian Terus : 088-244170