PENDAHULUAN

Jabatan Teknologi Maklumat (JTM) terdiri daripada empat bahagian iaitu Bahagian Pentadbiran dan Multimedia, Bahagian Penyelenggaraan Aset, Bahagian Sistem & Aplikasi dan Bahagian Portal.

OBJEKTIF JABATAN
Memperkasakan inovasi ICT ke arah menyepadukan proses merentas jabatan selaras halatuju pendigitalan organisasi untuk meningkatkan kegirangan pelanggan


FUNGSI UTAMA JABATAN

 • Mengawal pelaksanaan dasar teknologi maklumat organisasi
 • Menyediakan dan memastikan keselamatan sistem rangkaian dan pusat data sentiasa terpelihara
 • Menyediakan dan memastikan infrastruktur teknologi maklumat organisasi sentiasa terpelihara
 • Menyediakan kemudahan ICT selaras dengan keperluan jabatan
 • Merancang, membangun, mengurus, melaksana dan menyelenggara sistem ICT yang menyokong operasi organisasi
 • Merancang dan menyelenggara perkakasan ICT
 • Melaksanakan penggunaan ICT dalam meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian organisasi


PIAGAM PELANGGAN

 1. Komitmen kami adalah sentiasa bersedia memberi perkhidmatan yang cepat, cekap dan tepat
 2. Tempoh mengambil tindakan ke atas masalah  komputer  -  60 minit
  • Komputer dan Pencetak - 5 hari
  • Desktop Application - 1 hari
 3. Tempoh memberi keputusan permohonan perkakasan dan perisian komputer
 4. Tempoh memproses permintaan paparan dalam laman web – 5 hari
FUNGSI BAHAGIAN-BAHAGIAN DALAM JABATAN
Bahagian Pentadbiran & Multimedia Bahagian Penyelenggaraan Aset
 • Mengurus pentadbiran dan fail rekod
 • Pemantauan pelaksanaan MS ISO
 • Melaksanakan dasar dan polisi ICT
 • Mengurus dan mentadbir hal ehwal jabatan
 • Khidmat Reka Grafik
 • Rakaman Video (DBKK TV), Rakaman Drone, dan Live Streaming
 • Pengendalian PA Sistem bagi program anjuran DBKK melibatkan penggunaan logistik PA Sistem DBKK
 • Mengurus dan menyediakan keperluan mesyuarat/acara
 • Mengurus Aset dan Inventori ICT (Pembekalan dan Pelupusan)
 • Mengurus sistem rangkaian dan keselamatan ICT
 • Mengurus infrastruktur
 • Mengurus perisian dan perkakasan ICT
 • Menyelenggara perkakasan ICT
 • Mengurus lesen aplikasi
 • Menyediakan bantuan teknikal ICT (Helpdesk Support)
  Bahagian Sistem & Aplikasi 

Bahagian Portal

 • Mengurus dan menyediakan keperluan operasi kaunter kutipan
 • Pembangunan Pendigitalan
 • Pemantauan dan pengurusan projek
 • Membangunkan Sistem Helpdesk
 • Pengurusan Data
 • Mengurus hal-hal berkaitan portal
 • Menyenggara dan mengemaskini portal DBKK
 • Mengurus stor dan perolehan stok guna habis/alat ganti komputer
 • Mengurus mel elektronik