LESEN BERNIAGA DAN LESEN DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU

Apakah lesen berniaga dan Lesen Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
· Lesen Berniaga adalah lesen yang dikeluarkan di bawah Ordinan Lesen Perniagaan, 1948, cap 144. yang melesenkan semua jenis perniagaan.
· Lesen Dewan Bandaraya Kota Kinabalu adalah seperti berikut:
· Lesen di bawah Undang-Undang Kecil Bandaraya Kota Kinabalu :
· Undang-Undang Kecil (Premis Makanan)Kota Kinabalu, 1966
· Undang-Undang Kecil (Pendandan Rambut) Kota Kinabalu, 1966
· Undang-Undang Kecil (Dobi) Kota Kinabalu, 1966
· Undang-Undang Kecil (Offensive Trade)1966
· Undang-Undang Kecil (Pub and Bar Lounge) 1984
· Undang-Undang Kecil (Hotels and Lodging Houses) 1966
· Undang-Undang Kecil ( Iklan) 1983
· Polisi DBKK: 01/2009 Permit Kakilima dan ruang legar
· Lesen di bawah Ordinan Petroleum,1960
· Lesen di bawah Ordinan Hiburan Awam,1958

Bagaimana untuk memohon
· Dapatkan khidmat nasihat awal: Hubungi kami di talian :088-521800

· Lengkapkan Borang Permohonan Lesen
· Lengkapkan semua dokumen sokongan
· Permohonan akan ditolak sekiranya tidak lengkap.
· Kemukakan permohonan

Kemukakan permohonan kepada perkhidmatan kaunter permohonan lesen di:

JABATAN PELESENAN, DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU
Tingkat Bawah, Bangunan Ibu pejabat DBKK
No.1, Jalan Bandaran
88675 KOTA KINABALU

Pembaharuan Lesen
· Pembaharuan Lesen Berniaga boleh dibuat bermula bulan November dengan membawa lesen asal atau secara atas talian (online) melalui sistem e-services DBKK https://eservices.dbkk.sabah.gov.my

Borang Permohonan Lesen
1. Borang Permohonan Untuk Lesen Berniaga(Seksyen 5) Ordinan Lesen Perniagaan, 1948
2. Borang Permohonan Lesen Di Bawah Undang-Undang Kecil Dewan Bandaraya Kota Kinabalu (Borang Permohonan Lesen Komposit)

3. Borang Permohonan Lesen Pusat Kecantikan Dan Peniagaan Kesihatan
4. Borang Permohonan Lesen Iklan, Jadual Kedua Undang-Undang Kecil (Iklan Bandaraya Kota Kinabalu) 1983
5. Borang Permohonan Lesen Penjaja
6. Borang “Notice Of Change In Particulars” The Trade Licensing Ordinance, 1948, Form C.
7. Borang Permohonan Pertukaran Butiran lesen Dibawah Undang-Undang Kecil Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
8. Borang Permohonan Lesen Ordinan Hiburan Awam 1958 (Kaedah-kaedah hiburan awam 2009) Jadual Pertama, Borang A [Subkaedah 3(1)]

9. Borang Permohonan Permit Penggunaan Kakilima dan Ruang Legar Pejalan kaki
10. Borang Permohonan Pembatalan Lesen