OBJEKTIF

 • Memastikan perancangan dan penyediaan dasar kewangan dibuat dan dilaksanakan selaras dengan Visi dan Misi DBKK kearah pengurusan kewangan yang selesa dan autonomi.
 • Memastikan pengurusan kewangan dikendalikan dengan efektif dan teratur.
 • Memastikan penggunaan sumber kewangan dan lain-lain sumber dibuat pada tahap optima.
 • Memastikan sistem pungutan hasil dan pembiayaan yang efisien, mesra dan teratur pada setiap masa.
 • Memastikan laporan kewangan dibuat dengan teratur dan menepati masa.
 • Memastikan keberkesanan kawalan ke atas belanjawan, asset dan stor.

 


FUNGSI

 • Mengendalikan urusan dan tindakan berkaitan dengan Perancangan Dan Penyediaan Dasar Kewangan Dan Menyusul Perlaksanaannya.
 • Mengendalikan Pengurusan Kewangan Dan Akaun.
 • Memungut semua hasil, deposit dan lain-lain pembayaran yang berpatutan dan dibankkan serta diakaunkan.
 • Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran dan mengemaskini semua rekod.
 • Membuat pembayaran berpatutan dan memastikan semua rekod pembayaran adalah disimpan untuk dibuat.
 • Menyelia dan mengawal secara menyeluruh Belanjawan Tahunan.