LATARBELAKANG
Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya (JKPB) merupakan salah satu Jabatan di Dewan Bandaraya Kota Kinabalu yang memainkan peranan penting dalam memernuhi keperluan warga Bandaraya Kota Kinabalu dari segi kesihatan persekitaran yang sihat, selesa dan sejahtera

Jabatan Kesihatan Persekitaran Bandaraya dibahagikan kepada enam (6) Bahagian iaitu seperti berikut:-

 1. Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan
 2. Bahagian Kawalan Haiwan
 3. Bahagian Kawalan Vektor
 4. Bahagian Pengurusan Tandas Awam
 5. Bahagian Alam Sekitar
 6. Bahagian Pentadbiran

MISI
Kesihatan persekitaran berada dalam keadaan yang sihat dan selesa sejajar dengan visi DBKK “Kota Kinabalu Sejahtera”

VISI

 • Meningkatkan tahap kebersihan dan keselamatan makanan/minuman yang dijual di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu
 • Meningkatkan kesedaran umum terhadap tanggungjawab pemilikan haiwan peliharaan yang baik.
 • Meningkatkan perkhidmatan kawalan penyakit berjangkit dan kesihatan awam
 • Meningkatkan tahap kesihatan persekitaran melalui program kawalselia, operasi dan penglibatan masyarakat.
 • Meningkatkan tahap kebersihan kemudahan tandas-tandas awam di bawah kawalseliaan DBKK.

DIREKTORI JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN BANDARAYA
BIL NAMA JAWATAN

NO. TELEFON

1 Syron A. Tunggolou Pengarah

088- 243111(DL)088-244000Ext: 333

2 Sabdin Bin Abdul Ghani Ketua Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 088-244000
3 Arinah Atim Ketua Bahagian Kawalan Haiwan 088-244000Ext: 323
4 Fedy Fabian Ketua Bahagian Kawalan Vektor 088-244000
5 Dionysia Lantong Ketua Bahagian Pengurusan Tandas Awam  088-244000
6 Morin Benedict Ketua Bahagian Alam Sekitar 088-244000
7 Hjh Asmah Entoh  Ketua Bahagian Pentadbiran 088-244000Ext: 346