DIREKTORI JABATAN KESIHATAN PERSEKITARAN BANDARAYA
BIL NAMA JAWATAN

NO. TELEFON

1 Syron A. Tunggolou Pengarah

088- 243111(DL)088-244000Ext: 333

2 Sabdin Bin Abdul Ghani Ketua Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 088-244000
3 Arinah Atim Ketua Bahagian Kawalan Haiwan 088-244000Ext: 323
4 Fedy Fabian Ketua Bahagian Kawalan Vektor 088-244000
5 Dionysia Lantong Ketua Bahagian Pengurusan Tandas Awam 088-244000
6 Morin Benedict Ketua Bahagian Alam Sekitar 088-244000
7 Hjh Asmah Entoh Ketua Bahagian Pentadbiran 088-244000Ext: 346