JABATAN PENGADUAN DAN PERHUBUNGAN AWAM
DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU

Selaras dengan keperluan organisasi bagi memantapkan pengurusan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu demi untuk mencapai Visi dan Misinya, Bahagian Perhubungan Awam dinaiktaraf menjadi Jabatan Pengaduan dan Perhubungan Awam pada 3 Januari 2017.

PENGARAH JABATAN

ENCIK ZAINUDDIN BIN ABD. GOYOH

Tel : 088-251418 / 521800 Ext 787
Fax : 088-313990

P.A: Pn. Suhailah Musah
Tel: 088-521800 ext 787

BAHAGIAN ADUAN

Ketua : PUAN SALMAH BATIN

Tel: 088- 521800 Ext 785
Fax: 088-313990
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

BAHAGIAN HOTLINE

TELEFON : 088 313991
WHATSAPP
: 0122220220