DASAR PRIVASI
Privasi anda
Halaman ini menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Sekiranya anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu penyediaan perkhidmatan yang lebih berkesan dan efektif. Contohnya seperti di dalam menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas dari agensi-agensi lain.

Data Peribadi
Pelawat mungkin diminta mengemukakan maklumat peribadi seperti nama dan alamat e-mel untuk penggunaan perkhidmatan di laman web ini. Perkhidmatan tersebut adalah seperti penghantaran nots melalui e-mel, maklum balas laman web atau cadangan idea/aplikasi. Sebarang maklumat peribadi yang dikemukakan kepada laman web ini tidak akan didedahkan melainkan yang dibenarkan oleh undang-undang.


Maklumat Yang Dikumpul
Tiada sebarang maklumat peribadi anda disimpan semasa anda melayari laman web ini kecuali maklumat yang anda putuskan untuk dikemukakan melalui pesanan penerbitan, penghantaran e-mel atau langganan perkhidmatan e-mel di laman web ini.
Laman web ini hanya berkongsi maklumat anda dengan agensi kerajaan lain sekiranya soalan anda berkaitan dengan agensi tersebut, atau sebaliknya sekiranya diperlukan. Laman web ini tidak mengumpul maklumat atau mewujudkan profil individu untuk pemasaran komersial.


Maklumat Log
Apabila anda melayari laman web ini, kami mungkin menyimpan maklumat log berikut secara automatik seperti alamat protokol Internet tempt anda melayari, tarikh dan masa, nama laman web tempat anda membuat pautan, nama fail atau perkataan yang anda cari, butiran yang anda klik pada laman, dan pelayar serta sistem pengoperasian yang anda gunakan.

Maklumat log ini digunakan untuk mengukur bilangan pelawat yang berkunjung ke laman web in dan mengenal past prestasi atau masalah sistem. Kami juga menggunakan maklumat in untuk membantu dalam membangunkan laman, analisis corak penggunaan, dan untuk menjadikan laman ini lebih berguna. Laman web Ini tidak berkongsi atau menjual data pelawat bagi tujuan pengiklanan, pemasaran atau sebarang tujuan komersial.


Penggunaan Kuki (Cookies)
Laman web in menghasilkan kuki, yang dikumpulkan oleh pelayar laman web bagi membolehkan a mengenali and untuk kunjungan yang berikutnya. Kukl ini tidak menyimpan data anda secara kekal dan ia juga tidak disimpan di dalam cakera keras komputer anda. Kuki akan dipadamkan sebaik sahaja anda menutup pelayar anda.


Pautan Kepada Laman Web Yang Lain
Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi in hanya terpakai untuk laman web ini sahaja. Perl dingatkan bahawa laman web yang terdapat dalam patan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pelawat dinasihatkan supaya meneliti dan memahami dasar privasi bagi setlap laman web yang dilayari.


Perlindungan Data
Teknologi terkini termasuk perisian penyulitan data digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematunan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.


Pindaan Dasar
Sekiranya terdapat sebarang pindaan pada dasar, a akan dikemas kini di halaman ini. Pastikan anda sentiasa melayari bahagian dasar privasi dan keselamatan bag memastikan anda sentiasa tahu tentang maklumat yang disimpan, kaedah dan waktu la digunakan.


DASAR KESELAMATAN

  • Pelawat yang ingin menggunakan kemudahan seperti maklum balas kepada pengemaskinian lama web ini perlu mendaftar bagi tujuan keselamatan untuk mengelakkan kejadian yang tidak dingini.
  • Pelawat bertanggungjawab sepenunnya terhadap sebarang maklumat yang diberikan kepada laman web ini.
  • Pelawat harus memastikan sebarang fall yang dikepilkan bersama jika ada) bebas daripada sebarang pepjat (bug).
  • Laman web kerajaan dan agensi swasta yang memerlukan pautan ke laman web ini mestilah mendapatkan kelulusan daripada Pentadbir laman web ini.
  • Memecah mask atau cubaan mengodam laman web ini adalah dilarang sama sekali.


Dasar Keselamatan dan Kesihatan
Polisi dan Koda Amalan Pencegahan dan Pengurusan HIV AIDS Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
Pekeliling Perkhidmatan Polisi Dadah Alkohol dan Bahan Yang Memudaratkan